poniedziałek, 5 marca 2012

Medale pamiątkowe z gen Dąbrowskim

Jan Henryk Dąbrowski- medal autorstwa Konstantego Żmigrodzkiego wybity z okazji 100-rocznicy śmierci 1918 r., Aw: Popiersie generała trzyczwarte w lewo i napis w otoku, Rw: Napis poziomy PRZYSZŁOŚĆ MACIE WIELKĄ I ŚWIETNĄ ALE UFAJCIE TYLKO SAMYM SOBIE I BUDUJCIE TYLKO NA WŁASNEJ SILE TESTAMENTHenryk Dąbrowski- medal autorstwa J.Wysockiego wybity na setną rocznicę śmierci, 1918 r, Aw: Popiersie w mundurze na wprost, w otoku napis JAN HENRYK DĄBROWSKI, Rw: Orzeł siedzący na skale, na górze napis W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU, na dole w trzech wierszach TWÓRCY LEGIONÓW / TOW.NUM.KRAK. / 1918
II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 - złote, 50 złotych, 11.11.1936, Jan Henryk Dąbrowski, banknot

Brak komentarzy: