poniedziałek, 1 czerwca 2015

POLONIA Konstytucja 3 Maja 1791 w Brzegu

Panorama ''POLONIA Konstytucja 3 Maja 1791'' Obraz Jana Styki z 1891r.,
 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Obecnie obraz udostępniony zwiedzającym ;
 
 Muzeum Piastów Śląskich Plac Zamkowy 1 
49-300 Brzeg 
Sekretariat: tel. 077 401-91-00 wew. 100 
Centrala: 416-32-57
Klęczy Jan Kiliński przed Kościuszką, od prawej gen. Pułaski, Poniatowski, gen. Dąbrowski
Generał Jan Henryk Dąbrowski


Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego przedstawiający około 200 wybitnych Polaków wystawiono w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego na Jasnej Górze. W tym gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 

sobota, 14 grudnia 2013

Maria co nie chciała Ruska

Legendarna Polska Wanda nie chciała Niemca.

Siedemnastoletnia Maria nie chciała Ruska, choć był bogaty, młody i piękny. Owszem, ale był zaborcą!
Oświadczył się jej i dostał kosza.

Maria z Łączyńskich, Walewska
 Ów RUSEK to gen. Arkadij Suworow, syn Aleksandra Suworowa rosyjskiego generalissimusa tyrana Polaków, odrzucony przez Marię z Łączyńskich ze względów „patriotycznych”. Późniejszą Walewską (panią Walewską kobietę Napoleona).

Rusek gen. Suvorov Arkady, którego nie chciała Maria


niedziela, 20 października 2013

Dzień Pamięci Generała Pułaskiego

PROKLAMACJA PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH - Dzień Pamięci Generała Pułaskiego

11 października 2013
BIAŁY DOM

Biuro Sekretarza Prasowego

Dzień Pamięci Generała Pułaskiego

PROKLAMACJA PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH


Czcimy dziś pamięć generała brygady Kazimierza Pułaskiego, urodzonego w Polsce bohatera Wojny Rewolucyjnej. Jego oddanie sprawie wolności nie miało granic, a odwaga na polu bitwy przyczyniła się do zapewnienia Ameryce niepodległości. W obronie naszej wolności oddał życie, każdego roku zatem w dniu 11 października, w rocznicę jego śmierci, czcimy poświęcenie i zasługi generała Pułaskiego oraz wspominamy wkład, jaki w historię naszego narodu wniosło tak wielu Amerykanów polskiego pochodzenia.

Już  od młodych lat uzdolniony kawalerzysta, przez wiele lat bronił ojczystej Polski przed obcą dominacją. Gdy nie udało mu się wywalczyć Polsce suwerenności, oddał swe talenty podobnej sprawie. Za radą Benjamina Franklina, w 1777 roku przemierzył Atlantyk i przyłączył się do oddziałów rewolucyjnych. „Nie umiałem zgiąć karku przed władcami Europy – pisał później w liście do Kongresu – przybyłem więc, by zaryzykować wszystko za wolność Ameryki”.

Kazimierz Pułaski w krótkim czasie wyróżnił się w bitwie pod Brandywine, osłaniając bohaterską szarżą odwrót generała Jerzego Waszyngtona i ratując mu życie. Decyzją Kongresu Kontynentalnego został awansowany na stopień generała brygady, a za sprawą umiejętności jeździeckich otrzymał z czasem miano „ojca amerykańskiej kawalerii”. Utworzył legion kawaleryjski, złożony zarówno z przybyszów z całej Europy, jak i z Ameryki. Właśnie dowodząc tym oddziałem, został śmiertelnie ranny. Nie dożył zwycięstwa Rewolucji, ale umierał z nadzieją, że naród amerykański będzie wolny.

W Dniu Pamięci Generała Pułaskiego podkreślamy również znaczenie praw i wolności, o które walczył oraz oddajemy cześć wielu pokoleniom Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy się przyczynili do kształtowania się naszej społeczności i stawali w obronie narodu amerykańskiego od pierwszych chwil jego powstania. Pamiętamy również o trwałej, niezachwianej przyjaźni łączącej Stany Zjednoczone i Polskę, które to kraje od dawna łączą ideały wolności i demokracji. Poprzez to przymierze oraz dumne polskie dziedzictwo Ameryki, spuścizna Pułaskiego jest nadal żywa.

ZATEM JA, BARACK OBAMA, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam jedenasty października 2013 roku Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Wzywam wszystkich Amerykanów, by uczcili ten dzień organizując stosowne programy i obchody, oddając w ten sposób hołd Kazimierzowi Pułaskiemu i czcząc pamięć wszystkich tych, którzy bronią naszej wolności.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia dziesiątego października Roku Pańskiego dwa tysiące trzynastego, w dwieście trzydziestym ósmym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

BARACK OBAMAPresidential Proclamation -- General Pulaski Memorial Day, 2013

GENERAL PULASKI MEMORIAL DAY, 2013
- - - - - - -
BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
A PROCLAMATION
Today, we honor the memory of Brigadier General Casimir Pulaski, the Polish-born hero of the American Revolutionary War. General Pulaski's devotion to liberty knew no boundaries, and his bravery on the battlefield helped secure our independence. He sacrificed his life in defense of our freedom, and each year on October 11 -- the anniversary of his death -- we honor his sacrifice and service and reflect on the contributions made by so many Polish-Americans throughout our Nation's history.
A skilled cavalryman even as a youth, Casimir Pulaski spent years defending his native Poland from foreign domination. Unable to win Polish sovereignty, Pulaski found a kindred cause in the fledgling American Nation. Encouraged by Benjamin Franklin, he set sail across the Atlantic in 1777 to join the Revolutionary forces. "I could not submit to stoop before the sovereigns of Europe," he later wrote to Congress, "So I came to hazard all for the freedom of America."
Casimir Pulaski quickly distinguished himself at the Battle of Brandywine, where his courageous charge covered General George Washington's retreat, saving Washington's life. The Continental Congress promoted him to Brigadier General, and for his command on horseback, he became known as the "Father of the American Cavalry." Pulaski went on to form an independent cavalry legion, comprised of men from across Europe and America. While leading this unit, General Pulaski was mortally wounded. He did not live to see the Revolution's end, but he died with hope that our Nation would be free.
On General Pulaski Memorial Day, we celebrate the rights and freedoms Pulaski fought for, and we honor the generations of Polish-Americans who have contributed to our society and defended our Nation since its founding. We also reflect on the steadfast, enduring friendship between the United States and Poland, which have long shared the ideals of freedom and democracy. Through this alliance, and our proud Polish heritage, Casimir Pulaski's legacy lives on.
NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim October 11, 2013, as General Pulaski Memorial Day. I encourage all Americans to commemorate this occasion with appropriate programs and activities paying tribute to Casimir Pulaski and honoring all those who defend the freedom of our Nation.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this tenth day of October, in the year of our Lord two thousand thirteen, and of the Independence of the United States of America the two hundred and thirty-eighth.

niedziela, 9 czerwca 2013

Pius VI

Pius Sextus
Pius VI był jednym z tych papieży, którzy uznali rozbiór Polski. Zachwycał się humanitaryzmem carycy Katarzyny, która Polsce zadała śmiertelny cios.

Potępił Konstytucję Trzeciego Maja, a następnie pobłogosławił konfederację targowicką i wyraził życzenie: "aby stworzenie konfederacji stało się początkiem niewzruszonej spokojności i szczęścia Rzeczypospolitej".
W 1795 potępił Insurekcję Kościuszkowską, a rok później zlikwidował warszawską nuncjaturę. Po trzecim rozbiorze Polski skierował do biskupa Ignacego Krasickiego 16 grudnia 1795 brewe, nakazując mu wpajać w naród polski obowiązek wierności, posłuszeństwa i miłości dla zaborców Polski czyli panom i królom.

Papież Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej rozbioru, kierując 24.02.1792 r. brewe dziękczynne do carycy Katarzyny II, w którym nazwał ją heroiną stulecia i sławił jej podboje. Wśród nich wymienił pierwszy rozbiór Polski.