poniedziałek, 27 lutego 2012

Oddajcie Mazurka Dąbrowskiego


Kopia oryginału tekstu Mazurka Dąbrowskiego
Rękopis "Mazurka Dąbrowskiego" zaginął w czasie II wojny światowej.
Posiada go obecnie Rosja.

Początkiem 1944 roku Johan Rożnowski złożył całe swoje rodzinne archiwum, w którym znajdował się rękopis "Mazurka Dąbrowskiego", do Banku III Rzeszy w Berlinie. Bank zdobyły wojska radzieckie, wywożąc depozyty do Związku Radzieckiego.

Stanisław Hadyna w książce "Droga do hymnu" opisał spotkanie z Johanem Rożnowskim w 1941 roku, w czasie którego potomek Józefa Wybickiego pokazał mu ukrywany przed nazistami rękopis "Mazurka Dąbrowskiego".
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Mazurka Dąbrowskiego" zwróciło się w 1992 roku z prośbą do prezydenta Lecha Wałęsy o polecenie odpowiednim władzom poszukiwania rękopisu. Do działań włączyły się polskie Archiwa Państwowe oraz pełnomocnik rządu do spraw rewindykacji polskich dóbr kultury za granicą.
Sprawa włączona została do rozmów polsko-rosyjskiej grupy roboczej do dziś bez pozytywnego efektu ze strony Rosji.

26 lutego 1927 r. zmodyfikowana wersja istniejącego od 1797 r. "Mazurka Dąbrowskiego" stała się hymnem narodowym Okólnik w tej sprawie wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP.

Brak komentarzy: