wtorek, 31 stycznia 2012

Obrona Warszawy przez gen Dąbrowskiego z odręcznym raportem i ekscerptem

Raport osobisty
do Najwyższego Naczelnika o czynnościach korpusu wojska Rzeczypospolitej pod komendą generała majora Dąbrowskiego na dniu 28go sierpnia pod Powązkami zaszłych


W sierpniu 1794r. kieruje Dąbrowski udanie obroną pod Czerniakowem.

Do walk z Prusakami zasięgano zawsze jego rady był najlepszym znawcą sztuki wojskowej pruskiej. W końcu sierpnia obejmuje komendę po Poniatowskim w trudnym punkcie koło Powązek.
Dąbrowski ‘’ przewidując, że król pruski koniecznie dalej zechce zwycięskie swoje pomknąć kroki, ubezpieczywszy się według reguł taktyki, czeka w zupełnej gotowości z determinacją ginąć raczej niż ustąpić, wpajając te prawdziwe republikańskie sentymenty nie tak słowami, jak własnym przykładem, swoim podkomendnym…''

Dzień 27 jeszcze zszedł na obustronnych przygotowaniach, gdyż 28 miał być dla obu wojsk zdecydowanym. Nadszedł, lecz tak straszny jak nigdy. Równo z dniem , tak wojsko rosyjskie jako i pruskie widzieć się dały uszykowane do boju, a zaraz z wszystkich bateryj grano z armat. Rosjanie czynili niektóre poruszenia, grożąc atakiem obozowi Naczelnika, od Woli także maik zrobili Prusacy, uderzając na generała Zajączka, gdy tymczasem cała ich siła razem napadła wszystkie pozycje korpusu generała Dąbrowskiego. Żwawo nacierano na generała Rymkiewicza, który mężnie bronił cały fort lasu bielańskiego i brzeg Wisły, lecz nierównie żwawszy był atak na Powązki, gdzie generał Dąbrowski na czele wojsk swoich przewodniczył.
‘’O trzeciej godzinie zrana atakował nieprzyjaciel całą linję, największa jednak forsa była na las powązkowski i na baterię miedzy domem Parysa a Powązkami’’. Trzykrotnie zacięcie szturmowali Prusacy ‘’udało się królowi pruskiemu przewyższającą daleko siłą i nie uważając na żadną stratę oficerów swoich, wojska generała Dąbrowskiego z lasku powązkowskiego i z samych Powązek wyparować, ale za każdym razem był przymuszony do odwrotu’’.
Dzień 28 sierpnia nie tylko przyniósł sławę oblężonym, lecz i wlał otuchę w serca powstańców. A jednym z głównych bohaterów tego dnia był gen-major Jan Henryk Dąbrowski. Na placu boju wręczył mu Kościuszko pierwszemu obrączkę za męstwo i ofiarność…
W początkach września Prusacy odstąpili z pod murów Warszawy, zaniepokojeni wybuchem w Wielkopolsce powstaniem.

Ekscerpt z raportów Generała Dąbrowskiego z walki w Warszawie o Powązki 28 sierpnia 1794W okolicy Puszczy Kampinoskiej odbyła się bitwa Insurekcji Kościuszkowskiej 1794. Północnym obrzeżem lasów przez Kazuń i Wilków, wiódł szlak wojsk generała Jan Henryka Dąbrowskiego, ciągnących z Warszawy do Wielkopolski. We wsi Kampinos odbył się zjazd 29 sierpnia 1794r obywateli ziemi sochaczewskiej, na którym podpisano akt przystąpienia do Insurekcji. W październiku w rejonie Brochowa i Kamionu nad Bzurą doszło do Bitwy z Prusakami.

Raport osobisty do Rady Narodowej generała Jana Henryka Dąbrowskiego z 13 września 1794 z Kamionu nad BzurąBrak komentarzy: