środa, 15 września 2010

Dywizje gen. J.H. Dąbrowskiego 3 , 2 i 17

Szwoleżer 1 Pułku Szwoleżerów - Lansjerów Gwardii Cesarskiej (1807-1815) mal. A. Trzeciakowski
Huzar Księstwa Warszawskiego, mal. A. Trzeciakowski
Kirasjer 14 Pułku Kirasjerów Księstwa Warszawskiego, mal. A Trzeciakowski
Ułan Księstwa Warszawskiego, mal. A. Trzeciakowski
Strzelec konny Księstwa Warszawskiego, mal. A. Trzeciakowski3 Dywizja Księstwa Warszawskiego

3 Dywizja - związek taktyczny Księstwa Warszawskiego
Od 26 stycznia 1807 funkcjonowała jako Legia Poznańska. Sformowana w 1808 roku. Jej dowódcą został dotychczasowy dowódca Legii Poznańskiej - gen. Jan Henryk Dąbrowski.


Skład w kwietniu 1809;

9 pułk piechoty
10 pułk piechoty (do 1807 p.n. 2 pułk piechoty Legii Poznańskiej) d-ca mjr Antoni Downarowicz, od 21 lipca 1809 płk Bazyli Wierzbicki
1 batalion (stacjonował w Gdańsku, na żołdzie fr.) - kpt Antoni Parys
2 batalion (stacjonował w Gdańsku, na żołdzie fr.) - mjr Antoni Downarowicz
3 batalion (utworzony w maju 1809, stacjonował w Łęczycy)
11 pułk piechoty - Stanisław Kostka Mielżyński
12 pułk piechoty - płk Jan Weyssenhoff (1102 żołnierzy)
5 pułk strzelców konnych - płk Kazimierz Turno (505 żołnierzy)
6 pułk ułanów - płk Dominik Dziewanowski (709 żołnierzy)
3 batalion artylerii pieszej
trzy kompanie artylerii konnej
kompania saperów
kompania pociągów (taborów)W marcu 1810 wprowadzono podział na 4 okręgi obejmujące po 2 lub 3 departamenty z siedzibami w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Radomiu. Na czele okręgów stali generałowie: Józef Zajączek, Jan Henryk Dąbrowski, Ludwik Kamieniecki i Michał Sokolnicki. Ich władza wybiegała znacznie poza funkcje administracyjne. Należały bowiem do nich sprawy szkoleniowe, wywiadowcze i organizacyjne. Po zakończeniu tej reorganizacji armia Księstwa liczyła 17 pułków piechoty, 16 pułków jazdy, korpus artylerii i inżynierii. W kawalerii, sformowano nowe, dotychczas nieznane formacje: dwa pułki huzarów, oraz pułk ciężkiej jazdy – kirasjerów. W skład artylerii wchodziły: pułk artylerii pieszej i pułk artylerii konnej, kompania rzemieślnicza i batalion saperów.

2 Dywizja – gen. Jan Henryk Dąbrowski
brygada Ludwika Kamienieckiego
brygada Stanisława Wojczyńskiego
brygada Izydora Krasińskiego
brygada Michała Piotrowskiego
brygada Michała KamieńskiegoW maju 1811, na żądanie cesarza, wojsko Księstwa przeszło kolejną reformę administracyjną. Podzielono je na cztery dywizje, w tym trzy pod komendą księcia Poniatowskiego, a czwarta w dyspozycji marszałka Dayouta.

17 Dywizja Jana Henryka Dąbrowskiego - polska formacja wojskowa okresu napoleońskiego.

U schyłku zimy 1812 nastąpiła nowa reorganizacja Armii Księstwa Warszawskiego związana już bezpośrednio z przygotowaniami do drugiej wojny polskiej. Wojsko polskie nie stanowiło jednej zwartej całości. W ramach Wielkiej Armii sformowano V Korpus Wielkiej Armii ks. Józefa Poniatowskiego. Właśnie w ramach V Korpusu utworzono
17 Dywizję pod dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Skład;
Brygada Piechoty - gen. Edward Żółtowski
1 pułk piechoty
6 pułk piechoty Brygada Piechoty - gen. Czesław Pakosz
14 pułk piechoty
17 pułk piechoty Brygada Jazdy - gen. Tadeusz Tyszkiewicz
1 pułk strzelców konnych
15 pułk ułanów Brygada Jazdy wspólnie z innymi brygadami jazdy dywizji utworzyła później Dywizję Jazdy, której to dowództwo powierzono gen. Michałowi Ignacemu Kamieńskiemu.


Brak komentarzy: