niedziela, 16 maja 2010

Na spodziewany Maryaż


Na spodziewany Maryaż Jaśnie Wielmożnego JMC Pana


Jana Dąbrowskiego


Generała Kommender. Woyska Polskiego


Kawaler Wielu Orderów


Z Jaśnie Wielmożną JMOŚC Panną


Barbarą Chłapowską


Dziedziczka Dobr Łopuchwa etc.


Podczaszanką


W Poznaniu 1807. Mca 8bra 28.
Tok rzeczy epoch, w Niewidzialney Sile

Złożon! – Posrzedniey pomocy potrzebny

Wraca Polakom ich istności chwile,

I moment bytu pierwszego, podchlebny.Któż te widoki narodowi wraca?

Twa Generale woyskowość i praca.

Sekwany, Trybu, Preglu, Nogat, WisłySą męstwa twego świadkiem nadbrzeża:

Jeśli stosunek tych z pierwszemi ścisły,

Bran ma być w miarę? Chwałę twą rozszerza:

Polak Dąbrowski, Polakiem jest wszędzie,

W innym wawrzynów nie pożądał względzie-

Lech po trudach, odwagi i męstwa,

Gdy Napoleon Wielki, chce pokoiu:

Wieńczy cię naród i twoie zwycięstwa,

Znanego z myśli, czy w domu? Czy w boiu?

Tym, co cnym Duzom sprawuie słodycze,

Ja związek ślubny w tym przedmiocie liczę.Imię Chłapowskich, bez żadney przesady

Jak iest dostojne, w cnót rodaczych wieńce:

Wydało owoc iak męstwa, tak rady,

W przymiotowaney osobie Panience:

Ta z geniuszem twym Panie złączonaW Polsce; iak Judyth! Zasłuży bydź czczona-

Rządco i Władco światów, wszech Istoto!

Darz Węzłu tego szlachetne zamiary:

Jeżeli Polska zawsze stała cnotą ?

Mimo odrodnych niektórych przywary

Ten Mąż, co istną w swym przywództwie każe,

Tobie z narodem zbuduje ołtarze.


Więcej...

Brak komentarzy: