piątek, 11 września 2009

Pałacyk generała Dąbrowskiego

Przebudowany w 1910r. pałacyk ofiarowany generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu w Winnej Górze, 10.06.1807 Dekretem cesarza Napoleona generał otrzymuje ziemie i pałacyk wydzielony z dóbr narodowych Księstwa Warszawskiego. Należący wcześniej do biskupów poznańskich zagarnięty przez zaborce pruskiego. W skład kompleksu dworskiego wchodziło piętnaście folwarków. Obecnie w rekach prywatnych gdzie mieści się Muzeum Generała J.H.Dąbrowskiego. Otwarte od wtorku do piątku w godzinach 9-16.


Brak komentarzy: