niedziela, 13 stycznia 2013

Lublin, Trześniów, Dąbrowskich

Ojciec gen J. H. Dąbrowskiego, płk Jan Michał Dąbrowski urodził się w Trześniowie 8 września 1718 obecnie Lublin.Wieś Trześniów znajduje się w granicach miasta Lublin, Dzielnica Ponikwoda.
Jan Michał uczęszczał do szkoły jezuickiej w Lublinie.

Wieś leżała 5 km od centrum Lublina. Należała w połowie do Klasztoru Dominikanów Lubelskich, a w drugiej do dóbr królewskich. Trześniów jako dobra królewskie nadany został przez króla Jana III Sobieskiego chorążemu jego wojsk Janowi Stanisławowi Dąbrowskiemu (1663-1749) za udział w wojnach w obronie Rzeczpospolitej. Przybył do Lublina z Radzynia Chełmińskiego dziadek gen Jana Henryka Dąbrowskiego, ojciec pułkownika Jana Michała Dąbrowskiego.

W Trześniowie Jan Stanisław w 1710 roku poślubił Mariannę Szymanowską.

Prymas Teodor Andrzej Potocki umieścił jako pazia na dworze Króla Stanisława Leszczyńskiego, ojca gen. J.H. Dąbrowskiego, Jana Michała za poparciem Michała Dąbrowskiego, który był bratem Jana Stanisława i Opata Oliwskiego Kazimierza zarazem.
Prymas Potocki był zarazem m.in. sekretarzem króla Jana III Sobieskiego i znał dobrze Jana Stanisława Dąbrowskiego-chorążego wojsk Króla Sobieskiego czyli ojca jak i syna.
Po śmierci Króla Jana, Prymas Potocki staje po stronie opozycji czyli Republikanów, (Republikanci - antyrosyjsko nastawione stronnictwo polityczne epoki saskiej działające w opozycji do dworu królewskiego i Familii Czartoryskich, a opowiadające się za zniesieniem władzy królewskiej i wzmocnieniem federalnego ustroju Rzeczypospolitej z zachowaniem odrębności politycznych i neutralności w stosunkach zewnętrznych. Przywódcami stronnictwa byli Jan Klemens Branicki, Franciszek Salezy Potocki i Karol Radziwiłł.)
Potocki stał przeciwko Augustowi II i reformatorskim pomysłom Familii Czrtoryskich-zdrajców. W 1733 roku podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego.
W 1734 wzięty przez Rosjan do niewoli w Gdańsku pozostawał siedem miesięcy w więzach, nie chcąc uznać narzuconego przez obcą przemoc Augusta III, z którym pojednał się ostatecznie dopiero w 1735.

Lublin. Katedra i Wieża Trynitarska, gzie mieściła się Szkoła Jezuicka do której uczęszczał ojciec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Jan Michał

Brak komentarzy: