wtorek, 4 grudnia 2012

Wróg Polski i Księstwa Warszawskiego

Adam Jerzy Czartoryski
 Czartoryski był zwolennikiem Polski pod berłem rosyjskim.
Jego prawdziwym ojcem był Nikolaj Repnin, ambasador rosyjski w Warszawie który dokonała rozbioru Polski, a matką kochanka Replina, Izabela Czartoryska.

 Adam Jerzy Czartoryski, od 1795 przebywał na dworze carskim w Petersburgu, Rosja, tylko sporadycznie odwiedzając Puławy. Służył carycy Katarzynie II, a po jej śmierci w 1796 carowi Pawłowi I następnie Aleksandrowi I.
We wrześniu 1802 Adam Jerzy Czartoryski został mianowany zastępca ministra spraw zagranicznych Rosji, a kiedy urzędujący minister Aleksander Woroncow ustąpił ze stanowiska, w lutym 1804 Adam Jerzy zajął jego miejsce.
Pałac Czartoryskich w Puławach, gdzie ułożono plan puławski. Familia Czartoryskich – nazwa stronnictwa, powstałego w połowie XVIII wieku, zgrupowanego wokół rodów Czartoryskich i Poniatowskich, głosiła program współpracy i podległości wobec rosji, przyjmując od niej pieniądze.
Dzięki zbrojnej pomocy
Katarzyny II został przez nich opanowany sejm w Polsce. Doprowadzili do rozbioru Polski, która zniknęła z mapy Europy.
Czartoryscy to magnacki ród książęcy herbu Pogoń Litewska, wywodzący się od Konstantego, księcia na Czartorysku, syna księcia litewskiego.
 Adam Jerzy Czartoryski z carem Aleksandrem I opracowali w 1805 tzw. plan puławski.
Nazwa "plan puławski" przyjęła się od wizyty cara Aleksandra w Pałacu Czartoryskich w Puławach od 30 września do 16 października 1805.

Czartoryski jako minister rosyjski zaczął pracować nad planem wystąpienia zbrojnego przeciwko Francji Napoleona.
Przyczyną opracowania planu była chęć zmontowana III koalicji antyfrancuskiej i przepuszczenia przez terytorium Prus wojsk rosyjskich, by pokonały wojska Napoleona, które szły w kierunku Warszawy co dawało powstanie polski i wydobycie jej z pod panowania rosyjskiego.

9 października, kiedy wysłannik cara Piotr Dolgoruki wynegocjował na dworze pruskim zgodę króla Fryderyka Wilhelma III na przemarsz wojsk rosyjskich. Na wiadomość o tym Aleksander natychmiast opuścił Puławy i udał się na dwór pruski, gdzie zawarł symboliczne przymierze z Fryderykiem Wilhelmem III nad grobem Fryderyka II. 

 25 października 1805 podjęto cara Aleksandra I w Berlinie. 3 listopada 1805 roku w Poczdamie podpisano przymierze rosyjsko-pruskie. 
Po tym wydarzeniu w Berlinie, 2 listopada 1805 Fryderyk Wilhelm III wydał polecenie nazwania placu imieniem Aleksandra - Alexanderplatz.
Aleksander I składa hołd prochom Fryderyka II Wielkiego w obecności króla Fryderyka Wilhelma III i królowej Luizy Pruskiej w 1805 roku w Berlinie,  podają sobie dłoń na znak zawarcia sojuszu przeciw Francji. mal. Franz Ludwig Catel

Grób Fryderyka Wilhelma II  w krypcie Hohenzollernów w Katedrze Berlińskiej, Berliner Dom, nad którym zawarto przymierze rosyjsko-pruskie przeciw Francji Napoleona w 1805.
Wjazd generała Jana Henryka Dąbrowskiego do Polski, by ją wyzwolić po latach walki. Poznań 1806
Napoleon Bonaparte zwyciężył mimo, iż plan puławski Czartoryskiego i cara Aleksandra I został zrealizowany
Na szczęście dla Polski, Rosja i Prusy zostały pokonane w Bitwie pod Frydlandem 14 czerwca 1807. Zdrajca Czartoryski poniósł klęskę.

Dzięki Napoleonowi i gen. Dąbrowskiemu utworzono po pokoju w Tylży, Wielkie Księstwo Warszawskie.
Alegoria, Napoleon Jeszcze Polska Nie Zginęła.
 mal. Józef Peszka

Francuscy Kirasjerzy przed szarżą 1805

1 komentarz:

Sebastian pisze...

Z całym szacunkiem dla Twórcy tej strony jego pracy, bogatej ilustracji krzewiącej idee i historię tego wielkiego Wodza. Niewątpliwie generała wśród generałów. Tu trzeba było wielkiego zżycia z Tematem,pasji żądającej prowadzenia wręcz podwójnego życia dla przeszłości-blog ten jest tego niewątpliwym wyrazem bo mierzenie się z tematem trudnym i czy w ogóle możliwym do poznania oczami współczesnych? ...ale jakom Polak przeszyłeś mnie autorze stawiając A.Czartoryskiego i to właśnie tego w zbiegu słów "Wróg Polski..."
Łącz Polaka z Polakiem, wytykaj zdrady ale tylko prawdziwe bo jeśli na takich pozostaniesz znów się gdzieś rozbijemy. Uprzejmie Upraszam więc o Zmianę Tego Zapisu.
Ten człowiek płacił największą cenę i nie przez 10 czy 20 lat walk.
(co stało się w owych dniach w Puławach jakiej klęski nagle Czartoryski tam doznał pisze choćby Łysiak). Dąbrowski walczył po jednej stronie na jednej czytelnej płaszczyźnie. Czartoryski na Frontach STRASZLIWYCH nie tylko moralnie. Szanujmy Naszych Ludzi. Wiele osób zyskasz by dalej śledzili tą stronę. Ja też potrzebuję oczytania ale z tą frazą nie potrafię dalej.

Pozdrawiam Sebastian