sobota, 3 listopada 2012

Ofiarowana księga przez gen Jana Henryka Dąbrowskiego

''Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giovanniego Paolo Mucante''. Księga dotyczy; Roku 1596. Papież Klemens VIII. chcąc utworzyć ligę przeciw Turkom, ciężko dom Rakuski gnębiącym, wysłał w poselstwie Kardynała Henryka Gaetano, z zleceniem, użycia ivszelkich sposobów, by Króla Zygmunta III i Rzeczpospolitę Polską do ligi tej nakłonić. Sekretarz Kardynała tego Gio. Paulo Mucante, Magister ceremonji pisał porządny dyaryusz i podróiy i pobytu"Kardynała w Polsce. Papież wspierał wysiłki króla polskiego Zygmunta III zmierzające do utrzymania tronu szwedzkiego, w nadziei na przywrócenie w Szwecji katolicyzmu. Pomimo pozbawienia go tronu przez Szwedów w 1599 nadal uważał go za prawowitego monarchę tego kraju. Egzemplarz podarowany przez gen Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Kostce Potockiemu, Ministrowi Oświecenia Publicznego Sztuki Pięknej Nauki. Wzorowemu w kraju pisarzowi, Rękopis pisma papieskiego tyczący się Polski, znaleziony
 we Włoszech w dowód Szacunku ofiaruje Generał Jazdy w Warszawie dnia 20 marca 1816 DĄBROWSKI
Stanisław Kostka Potocki herbu Pilawa (ur. w listopadzie 1755 r. w Lublinie – zm. 14 września 1821 w Wilanowie)
Przyczynił się do utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego. To on otrzymał w darze księgę od gen Dąbrowskiego.
Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

Itinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

tinerario in forma di diario in materia di ceremonie tanto nel Viaggio com in Cracovia et in Varsovia Henrico Cardinal Gaetano Legato Apostolico al Serenissimo Rege et Regno di Polonia - descritto Giovanni Paolo Mucante" - itinerariusz (opis trasy podróży) legata papieskiego Henryka Gaetano spisany przez Giov
anniego Paolo Mucante. Egzemplarz podarowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego Stanisławowi Potockiemu.

Brak komentarzy: