czwartek, 8 listopada 2012

Zalewo w hołdzie gen Dąbrowskiemu

Zalewo – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, położone nad jeziorem Ewingi.
Podczas wojen napoleońskich w roku 1807 w Zalewie kwaterowały wojska generała Dąbrowskiego.

  Z okazji 200-lecia roku 1812.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu,
twórcy Legionów Polskich.
Zalewo, 15 sierpnia 2012 r.

Z okazji 200-lecia roku 1812.


Patronat: Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego „Izba Pamięci w Zalewo”
staraniem, Wanda Cydzik.
O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju, ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju, a żołnierz rokiem wojny”.
Tak o 1812 roku w XI księdze Pana Tadeusza pisze Adam Mickiewicz. Był to rok wielkiej wojennej ofensywy Napoleona, który nazwał tę wojnę wojną dla Polski. Z tego powodu u jego boku stanęło około 120 tys. Polaków spragnionych wolności po latach zaborów, wśród nich utworzone przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Legiony Polskie.

W 200-setną rocznicę tych wydarzeń Stowarzyszenie Dzidzictwa Kulturowego „Izba Pamięci w Zalewie” ufundowało tablicę pamiątkową w hołdzie gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu.

Krzątanina przy realizacji tego przedsięwzięcia trwała kilka miesięcy. Wykonania tablicy pamiątkowej podjął się pan Daniel Krawczyk. Na czarnym marmurze srebrnymi literami wyrył tekst j.n.:

„W hołdzie

Twórcy Legionów Polskich

Gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu – rodacy
Zalewo 2012”

Tekst na tablicy pamiątkowej konsultowany był z mgr. Mieczysławem Goździalskim, historykiem, członkiem Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego „Izba Pamięci w Zalewie”.
Głaz, na którym umocowana została tablica ofiarował dyr. PUK w Zalewie pan Andrzej Brejta. Trudnym i złożonym przedsięwzięciem było zorganizowanie transportu i umieszczenie głazu na skwerze. Godna podziwu była precyzja manewrowania ciężkim sprzętem i ustawienie na właściwym miejscu tego pięknego „kamyka”. Wielkie dzięki za to szefowi PUK Panu Andrzejowi Brejcie i jego pracownikom: panu Jerzemu Trzcińskiemu, Bogdanowi Klimowiczowi, Andrzejowi Klimowiczowi i Krzysztofowi Kaweckiemu.

Za życzliwym przyzwoleniem Proboszcza Parafii Zalewo, ks.mgr. Stanisława Gajewksiego 9-go sierpnia o godz. 7.00 w/w głaz został umieszczony na skwerze przy Kościele Parafialnym w Zalewie pod dębem, który zyska zapewne z czasem miano dębu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Umieszczenia tablicy na głazie podjął się pan Adam Segin. Zrobił to bardzo kompetentnie, ze znawstem i szacunkiem dla sprawy – dziękujemy.

Brak komentarzy: