piątek, 23 listopada 2012

Kazimierz Konopka adiutant gen J.H. Dąbrowskiego

Konopka jest jedną z postaci na obrazie Matejki p.t. "Konstytucja 3 Maja 1791 roku" trzyma nadziak kłaniając się Konstytucji w czapce umieszczoną ma Kokardę Narodową w kolorach Francji, niebiesko-biało-czerwonym.
Taką samą Kokardę nosili też Legioniści gen. Dąbrowskiego.
Konopka jest jedną z postaci na obrazie Matejki p.t. "Konstytucja 3 Maja 1791 roku" trzyma nadziak kłaniając się Konstytucji w czapce umieszczoną ma Kokardę Narodową w kolorach Francji, niebiesko-biało-czerwonym.
Taką samą Kokardę nosili też Legioniści gen. Dąbrowskiego.
Konopka jest jedną z postaci na obrazie Matejki p.t. "Konstytucja 3 Maja 1791 roku" trzyma nadziak kłaniając się Konstytucji w czapce umieszczoną ma Kokardę Narodową w kolorach Francji, niebiesko-biało-czerwonym.
Taką samą Kokardę nosili też Legioniści gen. Dąbrowskiego.
 Kazimierz Konopka,
W 1796 wstąpił do Legionów Polskich we Włoszech, otrzymał stopień oficerski doszedł do stopnia majora w 1798. Służył w kawalerii, dowodził szwadronem a później baonem.

W 1801 został adiutantem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.


Konopka jest jedną z postaci na obrazie Matejki p.t. "Konstytucja 3 Maja 1791 roku" trzyma nadziak kłaniając się Konstytucji w czapce umieszczoną ma Kokardę Narodową w kolorach Francji, niebiesko-biało-czerwonym. .

W trakcie powstania kościuszkowskiego wstąpił do wojsk kawaleryjskich.
Uzyskał rozgłos jako przywódca demonstracji i wieszania w Warszawie zdrajców, targowiczan.
Wieszanie zdrajców na Rynku Starego Miasta w Warszawie 1794. mal. Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine
9 maja 1794 na Rynku Starego Miasta w Warszawie powieszeni zostali publicznie przywódcy konfederacji skazani na karę śmierci przez Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego: biskup inflancki Józef Kazimierz Kossakowski, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz, hetman polny litewski Józef Zabiełło.

28 czerwca 1794 wzburzony lud warszawski dokonał samosądów na członkach konfederacji targowickiej posądzanych o zdradę. Przed Kościołem św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu powieszeni zostali: biskup wileński Ignacy Massalski, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński, poseł do Turcji Karol Boscamp-Lasopolski, szambelan Stefan Grabowski, instygator królewski Mateusz Roguski, szpieg rosyjski Marceli Piętka, adwokat Michał Wulfers, instygator sądów kryminalnych Józef Majewski.

Sąd Najwyższy Kryminalny skazał Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego, Seweryna Rzewuskiego, Jerzego Wielhorskiego, Antoniego Polikarpa Złotnickiego, Adama Moszczeńskiego, Jana Zagórskiego i Jana Suchorzewskiego na karę śmierci przez powieszenie, wieczną infamię, konfiskatę majątków i utratę wszystkich urzędów. Wobec nieobecności skazanych, wyrok wykonano in effigie 29 września 1794.
W czasie procesu:

"Pytano go się, czyli on podpisał rozbiór kraju. Na to Ożarowski odpowiedział, że podpisał. Czyli on za to wziął pieniądze? Odpowiedział, że wziął i jeszcze bierze. Pytanie: czyli on wydał wojsku polskiemu ordynanse na łączenie się z Moskalami i na bicie Polaków? Przyznał, że to on wydał (...)"

Za udział w tych wydarzeniach Konopka został skazany na banicje przed sąd powstańczy (w związku z powieszeniem przyjaciela Kościuszki, adwokata Michała Wulfersa).
Po wygnaniu Konopka udał się do Paryża, gdzie wstąpił do francuskiej huzarii, walczył m.in. na Korsyce.

Brak komentarzy: