wtorek, 15 września 2009

Kalendarium życia generała Dąbrowskiego

* 29.08 1755 Urodził się w Pierzchowcu nad rzeką Rabą w Małopolsce

* 0d 1771 Służy w wojsku saskim w pułku szwoleżerów księcia Albrechta

* 1772 Awansowany do stopnia podporucznika

* 1780 Ślub z Gustawą Henryką de Rackel, córka oficera armii saskiej

* 1784 Awansowany do stopnia rotmistrza

* 18.06. 1792 Uczestniczy w bitwie pod Zieleńcami

* 28.06.1792 Awansowany przez króla polskiego do stopnia podpułkownika i przydzielony do Wielkopolskiej Brygady Kawalerii

* 20. 06. 1794 Otrzymuje w obozie pod Warka awans do stopnia generała majora

* 01.09.1794 Mianowany przez Tadeusza Kościuszkę dowódcą VII Brygady Kawalerii Narodowej

* 04. 10. 1794 Awansowany do stopnia generała lejtnanta

* 1794 Bierze udział w zdobyciu Bydgoszczy i w walkach obrony Warszawy ,Wola Powązki

* 1796 Wyjazd do Paryża

* 30.10.1796 W imieniu rządu francuskiego zostaje skierowany do Włoch

* 03.12. 1796 W głównej kwaterze Napoleona przedstawia projekty utworzenia Legionów Polskich

* 09.01. 1797 Podpisuje w Mediolanie konwencję o powstaniu Legionów Polskich posiłkujących Lombardię

* 20.01. 1797 Wydaje odezwę nawołującą do wstępowania w Legiony

* 07. 1797 W Reggio d Emilia powstaje słynny ‘’Mazurek Dąbrowskiego’’

* 1798 Bierze udział w walkach o Rzym

* 26.05. 1799 Dowodzi szturmem na Aullę

* 17-19. 06. 1799 Zostaje ranny w bitwie nad Trebbią

* 07. 1799 W Genui obejmuje dowództwo nad dywizją polsko-francuską

* 15.08. 1799 Ranny w bitwie pod Novi

* 05. 1803 Otrzymuje nominacje na generalnego inspektora kawalerii włoskiej

* 1803 Umiera żona Gusta Henryka de Rackel, pochowana w Mediolanie

* 1804 Zostaje odznaczony komandoria legii honorowej

* 05. 1806 W Chietti obejmuje dowództwo nad I dywizją ‘’Trojga Abruzzów’’

* 1806-1807 Organizuje Wojsko Polskie

* 03.11.1806 Wraz z Józefem Wybickim wzywa Polaków do broni słowami Napoleona

* 23.02. 1807 Na czele kombinowanej dywizji zdobywa Tczew, gdzie zostaje ranny.

 Gen. Ignacy Giełgud w liście do gen Jana Henryka Dąbrowskiego. ‘’ Żydówkę którąś ściskał podczas leczenia na nogę, urodziła syna; będąc pewną , że jesteś ojcem tego małego Izraelity, y przypominając Jego tęgość, dała imię synowi Pryap…’’  Gen. Ignacy Giełgud 13 marca 1807 objął dywizję po rannym pod Tczewem gen Janie Henryku Dąbrowskim i przeprowadził oblężenie Gdańska.

* 10.06.1807 Dekretem cesarza Napoleona otrzymuje ziemię wraz z pałacykiem w Winnogórze w Wielkopolsce

* 14.06. 1807 Bije się pod Frydlandem

* 05.12.1807 W wieku 52 lat w katedrze poznańskiej poślubił 24 letnią Barbarę Chłapowską

* 25.04. 1809 Walczy pod Grochowem

* 06.05. 1809 Rozkazem ks. Józefa Poniatowskiego zostaje skierowany do Wielkopolski celem organizowania wojska

* 1809 Opracowuje plan obrony Księstwa Warszawskiego

* 26-29.11. 1812 Dowodzi 17 dywizją piechoty podczas przeprawy przez Berezynę. Zostaje ranny

* 30.03. 1813 Uczestniczy w ciężkich bojach o Paryż

* 04. 1813 Oddziały polskie pod jego dowództwem docierają do Le Mans skąd następnie wraca do Polski

* 20-21.05. 1813 Bierze udział w bitwie pod Budziszynem

* 16-19.10. 1813 Walczy w Bitwie Narodów pod Lipskiem, broniąc Bramy Halskiej

* 28.10. 1813 Z woli cesarz Napoleona obejmuje dowództwo nad Wojskiem Polskim

* Od 1815 Senator – wojewoda w Królestwie Polskim

* 1815 Powrót na stałe do Winnogóry

* 05. 1818 Przyjazd do Pierzchowca jako ojciec chrzestny

* 06.06. 1818 Śmierć Generała

* 13.06 1818 Ceremonia pogrzebowa w kościele w Winnogórze

Brak komentarzy: