niedziela, 20 czerwca 2010

Wyprawa Jana Henryka Dąbrowskiego do Wielkiej Polski w roku 1794

Wyprawa Jana Henryka Dąbrowskiego do Wielkiej Polski w roku 1794 Autor Jan Henryk Dąbrowski
Wydane przez Edwarda Raczyńskiego Poznań 1839r.Przedmowa Wydawcy.

Dziełko, które publiczności podajemy, wyszło juz byto w roku 1796 w języku niemieckim pod tytułem: „Beiträge zur Geschichte der polnischen Revolution im Jahre 1794. Frankfurt und Leipzig."

Powszechne mniemanie zważajac na to, сo w niem bezimienny autor o generale Dąbrowskim mówi, przypisywało je jednemu z oficerów sztabu tego wodza, najbardziej zaś Zabłockiemu majorowi, lub też Molskiemu. Szczśliwy przypadek pozwolił nam odkryć prawdziwego autora. Zacny współziomek udziełi nam niedawno rękopisma pamiętników męża, który nieznużony w służbie kraju, świadkiem był naocznym wyprawy Dąbrowskiego w roku 1794, i nieodstępnym jego towarzyszem w czasie gdy legiony tworzył. Mężem tym jest Wojewoda Wybicki. Wspomina on w Pamiętnikach swoich, iż rzeczywiście Dąbrowski jest autorem wzmiankowanego dziełka i ze znajdującą się w niem nagana kilku gienerałów, a pomiędzy nimi i Zajączka, data ostatniemu powód do wyzwania Dąbrowskiego na pojedynek; czemu jednak rodacy, wówczas w Paryżu przytomni, przeszkodzili, odkładając to spotkanie na czas późniejszy i nagląc wyjazd Dąbrowskiego do Włoch w cela zawiązania legionów. Świadectwo Wybickiego podejrzanem będzie nie może, a z wyzwania, które Dąbrowski przyjął, wnosić należy, iż sie pisma tego bynajmniej nie zapierał. Że zaś później, ile nam wiadomo, o niem nie wspominał, łatwo okoliczność tę wytłumaczyć sobie można ztąd, iż pogodziwszy się zapewne we Włoszech z Zajączkiem nie chciał przez delikatność zagojonej odnawiać rany.

Na koniec dla uniknięcia jakiego zarzutu z strony niektórych członków familii autora naszego, dodać musimy, iż rękopism umieszczonej na czele dzieła autobiografii pochodzi z rak córki generała Dąbrowskiego, Pani Generałowej Palumbini dla której była pisaną.

Więcej...

Brak komentarzy: