sobota, 26 września 2009

Gen. Dąbrowski, a zjednoczenie Włoch

Republika Cisalpińska (1797-1802) – państwo włoskie utworzone 29 czerwca 1797 z Republiki Transpadańskiej przez generała Napoleona Bonapartego.
9 lipca przyłączono Republikę Cispadańską i sabaudzkie miasto Novara 10 października dołączono szwajcarskie miasto Valtellina Stolica w Mediolanie. Otrzymała konstytucję wzorowaną na francuskiej. W skład armii Republiki Cisalpińskiej weszły Legiony Polskie pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1802 Napoleon jako prezydent republiki wybrany 14 lutego przekształcił ją w Republikę Włoską.

Powstanie Republiki Cisalpińskiej przyczyniło się do ugruntowania poczucia odrębności i jedności narodowej Włochów i było ważnym etapem w procesie zjednoczenia Włoch.


Wolność, Miłość Ojczyzny, Równość: Legionów Polskich w Cisalpińskiej Republice
Liberté, L'amour de la Patrie, Egalité : Legions Polonaises de la Republique Auxiliares Cisalpine

Brak komentarzy: