czwartek, 15 stycznia 2009

Obraz życia J.H.Dąbrowskiego


Obraz życia jenerała Dąbrowskiego

Chodźko, Leonard
Paryż 1829 roku

Od tego momentu, Dąbrowski zawsze naypierwsze między polskiemi wojownikami zajmował mieysce . Pełen talentów i menztwa, odznaczył się on w obronie Warszawy naprzeciwko Prusaków i zasłużył na nagrodę gorliwości swoiey, otrzymuiąc z rąk samego Kościuszki pierścień z napisem: ‘’Oyczyzna swoiemu obrońcy 28 sierpnia 1794.’’ Posłany do Wielkiey Polski w czasie powstania , złączył się on z Jenerałem Madalińskim. Za przybyciem iego w te mieysce, powstał spór skromności, pomiędzy tymi dwoma wojownikami, względem dowództwa, Dąbrowski oświadczył naczelnemu wodzowi, iż gotów iest stanąć pod rozkazy Madalińskiego. Z swoiey strony Madaliński , w przytomności zebranych woysk pod Kamionną, uroczyście obiawił, iż chociaż więcey lat w słuzbie woyskowey liczący, dowództwo Dąbrowskiemu ustąpić żąda. ‘’Starszy iestem stopniem od ciebie rzekł Madaliński, lecz wyższe w tobie rycerskie uważam talenta : rozkazuy więc rozrządzay wszystkiem ia zaś posłusznym ci będę. Okaż się bydź godnym, przez zapał i gorliwość, zaufania moiego i oyczyźnie bądź urzytecznym .’’

Więcej...

Brak komentarzy: