wtorek, 10 czerwca 2008

Początek Legyonów '' Ludzie wolni są braćmi '' cz.2Dnia 5 Vendemiaire roku 1796 pierwsza Legja przybywa do Mestre , by 17 znaleść się w Molcie nad Liwenzą . Generał Wielhorski znalazła się w Tisann . Bonaparte podpisując pokój w Campio-formio
26 Vendemiare to rząd genueński prowadził rozmowy z gen. Dąbrowskim w kwestji sformowania pół brygady polskiej . Rozmowy jednak zostały przerwane . 6 Brunaire legjon przebywał w Farre , artyleria i dwie kompanie pod dowództwem kpt. Królikiewicza udały się do Mantuy . W mieście dowodził gen. Wielhorski . Korpus liczył w tym czasie 7146 ludzi . Generał Dąbrowski posiadający pisma od wszystkich Legji udaje się do Medjolanu, by 23 przedstawić pisma Bonapartemu i przypomnieć się o Polakach . Generał w drodze powrotnej otrzymuje rozkaz zajęcia fortecy St. Leo oraz Poggjo .

25 przychodzi rozkaz od gen. Barthier a o wydzieleniu korpusu na wyprawę do Rimini . Legja pod dowództwem gen. Kniaziewicza rusza pierwsza . Kolejny to trzeci batalion dowodzony przez Zagórskiego który tam rusza . Szef Aksamitowski także udaje się w ten rejon . Po zawarciu nowej konwencji z Dyrektorjatem Cyzalpińskim ustalono , że Wojsko Polskie zachowa kokardy i chorągiew w kolorze narodowym polskim . 13 generał wzywa fortecę do poddania się i po odmownej odpowiedzi postanowił ją okupować . Podczas tej operacji kilku żołnierzy zostało lekko rannych i adiutant generała Dąbrowskiego Tremo . Z Urbio wojska papieskie starały się pomóc oblężonym . Liczyły 1500 ludzi i 1000 wieśniaków co przeważało siły Legji , zwyciężyli Polacy .
Sama forteca poddała się 17-go . 2 Nivose batalion w sile tysiąca ludzi piechoty i kawalerji cyzalpińskiej wsparty dwoma działami wdarł się do Pesaro . Dowodził generał Lechchi.
Wojska papieskie wyparto , a wojsko polskie zostało przyjęte z zadowoleniem . 17 kwatera główna przeniosła się do Rimini . Dywizja dowodzona w tym czasie przez gen. Dąbrowskiego przyjmuje nazwę de la du Pó . 24 generał Dąbrowski udaje się do Medjolanu i otrzymuje dowództwo od gen.
Brune nad armią włoską i 23 Germinal otrzymuje rozkaz udania sie do Rzymu z pierwszą legją , artylerią polska z ośmioma działami . 29 w Rimini koncentruje siły, korpus przeznaczony do
zajęcia Rzymu wchodzi do miasta 13 Floreal (3maja) .
Wjazd generała Jana Henryka Dąbrowskiego do Rzymu, mal. January Suchodolski


Pokonując drogę na Ankonę , Spoletto .
Generał Kniaziewicz zajął Kapitol . Po upoważnieniu go zabiera z Loretto chorągiew zdobytą pod Wiedniem przez króla Sobieskiego i przywozi ją do Rzymu . Tutaj zostaje oficjalnie przekazana generałowi Dąbrowskiemu . Chorągiew zdobyta pod Parkanami przez Jana III Sobieskiego wręczona zostaje na Kapitolu przez konsulat rzymski .
Otrzymał także Dąbrowski klingę , która pozostała z szabli , która to znajdowała się razem z chorągwią u Najjaśniejszej Panienki w Loretto . Kamienie którymi była ozdobiona zostały przez Izbę papieską sprzedane .
Dąbrowski 14 Thermidor udaje sie do Madjolanu , aby zdobyć potrzebne środki na Legje .
Dowiedziawszy sie o powrocie Kościuszki z Ameryki posyła do Paryża swego adiutanta Tremo .
Podczas walk o miasto Terracini , które broniło się najmocniej straciła Legja trzystu grenadjerów
mjr Podolskiego i kpt. Kwiatkowskiego . Ciężko ranni zostali porucznicy Hukie i Wisłoucha , który umiera . Szef batalionu Białowieski i porucznik Gegenmus dzielnie walczyli . Zaś mjr Nadolski przy wzięciu Frosinone ciężkie odniósł rany , zabitych tu było około sześćdziesięciu ludzi .
Major Termo powrócił z Paryża 20-go nie przynosząc dobrych wieści .

Brak komentarzy: